Най важен ден в живота. Истински репортажни кадри и отделно време за фотосесия на младоженци. 

Портфолио