Студиен портрет един от най-любимите ми жанри. Само модел и фотограф — сътрудничество и взаимна любов.

Портфолио